O projektu

Digitální obrat, jenž dal vzniknout novým formám přístupu k filmům a možnostem jeho cirkulace, podtrhl a zvýraznil osudové směřování nonfikčního filmu do vínku mu dané od jeho vzniku – nonfikční film vždy byl a stále je migrujícím archivem reality. Poháněny masovou digitalizací kulturního dědictví a možnostmi sdílení obsahu pomocí nejrůznějších platforem a nových streamovacích služeb, nabírají tyto pohyby a posuny v současné digitální mediální ekologii na síle a umožňují obsahům nonfikčního filmu neúnavně migrovat napříč jednotlivými místy, platformami, ale také kulturami, geopolitickými bariérami a uměleckými díly.

Konference „Migrující archivy reality: Programování, kurátorství a apropriace nonfikčního filmu” představuje významnou součást rozsáhlého mezinárodního výzkumného projektu „Vizuální kultura traumatu, vymazání z povrchu a rekonstrukce v Evropě po druhé světové válce” financovaného sítí HERA, do něhož jsou zapojeni badatelé pocházející z České republiky, Francie, Německa a Itálie s profesní specializací v dějinách filmu, kritické teorii a vizuálních studiích. Rozmanité výzkumné projektové aktivity, mezi něž například patří výuka mezinárodního univerzitního kurzu, příprava kolektivní monografie a kurátorská realizace online výstavy, která bude uveřejněna v květnu roku 2022 na portále European Film Gateway, přistupují a zkoumají ranou poválečnou dokumentární kinematografii, jež vznikla mezi lety 1945–1956, coby aktivního společenského aktéra, jenž zásadně přispěl k tomu, jakým způsobem byl formován a znázorněn poválečný veřejný prostor.

Přestože tedy hledíme do minulosti, jsme si plně vědomí přítomnosti a důležitosti současných společenských, ekonomických, politických a geografických rámců při interpretaci vizuálních archivů. Podobně chápáme také proměňující se infrastrukturu distribuce a cirkulace těchto archivů jako klíčového nositele změny, jenž dále posouvá naše porozumění vlastní minulosti. Výrazné propojení těchto dvou aspektů v rámci výzkumu, a tedy kurátorství a interpretace vizuálních pramenů minulosti, nás vedlo k přizvání badatelů, mediálních analytiků, historiků a umělců k přispění do programu konference, jejíž výstup má online podobu a doufá v obohacení dynamicky se rozvíjejícího pole kritické vizuální historie a průsečíků politické a sociální historie s dějinami filmu.

Program konference, včetně diskuzí, probíhá v angličtině.

victore.prague@gmail.com

Vědecká rada konference: Rossella Catanese, Lucie Česálková, Vinzenz Hediger, Francesco Pitassio, Andrea Průchová Hrůzová (victor-e.eu)

Organizace: Lucie Česálková, Andrea Průchová Hrůzová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

Produkční tým: Jana Ptáčková, Pavla Rousková, 2046 (www), Jan Matoušek (grafika), Šimon Bauer

6. května 2021

O programu

Všechny panelové příspěvky jsou dostupné ve formátu předtočených videí v sekci videonahrávek na této webové stránce.

Od publika se očekává zhlédnutí všech prezentací předem.

Všechny panelové diskuse budou pro registrované publikum pořádány na platformě Zoom a budou začínat úvodním slovem respondenta.
Prosíme, registrujte se zde.

Hlavní přednášky a kulatý stůl budou živě přenášeny na facebookovém účtu VictorE.HERA a YT Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Dotazy pište do komentářů na Facebooku, Youtube nebo zašlete na e-mailovou adresu victore.prague@gmail.com.

Všechny události budou nahrávány a posléze publikovány v sekci videonahrávek na internetových stránkách konference.

Program ke stažení

14 – 15.00 (CET)

Access and Curatorship in the Digital Realm
Diskuse

Moderátorka: Andrea Haller
(Goetheho univerzita ve Frankfurtu)
Respondentka: Andrea Průchová Hrůzová
(Akademie věd České republiky)

Jiří Anger (Národní filmový archiv, Praha)
Shaping the Unshapeable? Digital Kříženecký and Videographic (Re)Imagination of Early Czech Cinema

Paolo Simoni (Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia)
Memoryscapes. Online Access and Programming of Italian Amateur Images from the Cold War

Tobias Ebbrecht-Hartmann, Lital Henig, Noga Stiassny a Fabian Schmidt
(Hebrejská univerzita v Jeruzalémě)
Image Migration in the Digital Age. Multimodal Curation of Migrating Images from the Liberation of the Nazi Concentration Camps in Digital Infrastructures

Tone Føreland (Norská univerzita věd a technologií, Norská univerzita aplikovaných věd)
Accountable Access to Digitized Nonfiction Film Heritage

16 – 17.00 (CET)

History, Material, Circulation, and Exhibition of Non-Fiction Cinema
Diskuse

Moderátorka: Perrine Val
(Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Respondent: Francesco Pitassio
(Univerzita v Udine)

Alice Lovejoy (Minessotská univerzita)
The Materials of Wartime Information

Karol Jóźwiak (Lodžská univerzita)
The War Unconcluded. The Fate of Polish Army Film Units Production and the Post-WWII Europe

Amrita Biswas (Goetheho univerzita ve Frankfurtu)
Calcutta Super-8. An Analysis of the ‘Failed’ Movement

18 – 19.00 (CET)

The Found Footage and the Home Movies Between Evidence and Microhistory
Diskuse

Moderátor: Paolo Villa (Univerzita v Udine)
Respondentka: Rossella Catanese
(Univerzita v Udine)

Belinda Qian He (UC Berkeley)
Found Footage as Shadow Archive. A Media Archaeology of Shame in China

Zachariah Anderson
(Wisconsinská univerzita v Milwaukee)
Home Movies as Historical Evidence in Abigail Child’s ‘The Future is Behind You’ (2004)

Vladimir Rosas-Salazar (Univerzita ve Warwicku)
Audiovisual Microhistories in Pinochet’s Chile

19.30 – 21 (CET)

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA + Diskuse

Moderátor: Vinzenz Hediger
(Goetheho univerzita ve Frankfurtu)

Jaimie Baron (Albertská univerzita)
Appropriating the Archive. The Ethics of Repurposing Found Audiovisual Materials

7. května 2021

O programu

Všechny panelové příspěvky jsou dostupné ve formátu předtočených videí v sekci videonahrávek na této webové stránce.

Od publika se očekává zhlédnutí všech prezentací předem.

Všechny panelové diskuse budou pro registrované publikum pořádány na platformě Zoom a budou začínat úvodním slovem respondenta.
Prosíme, registrujte se zde.

Hlavní přednášky a kulatý stůl budou živě přenášeny na facebookovém účtu VictorE.HERA a YT Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Dotazy pište do komentářů na Facebooku, Youtube nebo zašlete na e-mailovou adresu victore.prague@gmail.com.

Všechny události budou nahrávány a posléze publikovány v sekci videonahrávek na internetových stránkách konference.

Program ke stažení

11 – 12.30 (CET)

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA + Diskuse

Moderátorka: Lucie Česálková
(Akademie věd České republiky)

Nanna Bonde Thylstrup
(Copenhagen Business School)
The Politics of Mass Digitization

14 – 15.00 (CET)

Documentary Film as Archive: Film Projects, Appropriation, Networked Practice
Diskuse

Moderátor: Ondřej Haváč
(Akademie věd České republiky)
Respondent: Simone Dotto
(Univerzita v Udine)

Luis Olano (Univerzita v Coimbře)
Another Movie about Spanish Dictatorship. Public Archives, Non-fiction Films and the Conflictive Relation with the Past in Contemporary Spain

John Wyver
(Westminsterská univerzita/Illuminations)
Films of the Phoenix. Working with the Moving Image Archive about Coventry Cathedral

Donatella Della Ratta
(Univerzita Johna Cabota v Římě)
Right, Click, Remove. Image Production and Ownership in the Time of Algorithmic Prediction and Peer Surveillance.

15.30 – 17 (CET)

Exhibiting Images of the Past. Theoretical – Curatorial – Artistic Views
Kulatý stůl

Moderátorka: Stefanie Plappert (Deutsches Film Institute & Filmmuseum, kurátorka)

Anna Baumgart (multimediální umělkyně, Polsko)

Rinella Cere (Hallamská univerzita v Scheffieldu)

Kamil Lipinski (Bělostocká univerzita)

Alina Popescu (ICUB, Bukurešťská univerzita)

video

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKY

Access and Curatorship in the Digital Realm

History, Material, Circulation, and Exhibition of Non-Fiction Cinema

The Found Footage and the Home Movies Between Evidence and Microhistory

Documentary Film as Archive: Film Projects, Appropriation, Networked Practice

KULATÝ STŮL

Účastníci

Hlavní řečníci

Jaimie Baron

Jaimie Baron je docentkou na Katedře anglistiky a filmových studií Albertské univerzity. Je zakladatelkou a ředitelkou každoročního mezinárodního festivalu krátkých experimentálních found footage snímků s názvem Festival (in)apropriace. Dále je spolueditorkou internetových stránek Docalogue a knižní série Docalogue Book Series (Routledge Press). Je autorkou knih “The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History” (Routledge Press, 2014) a “Reuse, Misuse, Abuse: The Ethics of Audiovisual Appropriation in the Digital Era” (Rutgers University Press, 2020).

Nanna Bonde Thylstrup

Nanna Bonde Thylstrup je docentkou komunikace a digitálních médií na Copenhagen Business School. Ve svém psaní se zabývá možnostmi identifikace a analýzy problémů spojených s datafikací a digitalizací za pomoci nástrojů mediální, kulturální a kritické teorie. Je autorkou knihy “The Politics of Mass Digitization” (MIT Press, 2019). V minulosti také psala o infrastrukturách zapomínání a paměti, genderovaných epistemologiích v digitálních infrastrukturách, archiválních afektech, malých médiích, usměrňování a péči o obsah, etice recyklace obsahu, ekologických médiích a plýtvání daty. Dále se podílí na výstavách a na uměleckém výzkumu. V současné době organizuje výzkumnou skupinu ’Digital transformations and knowledge production’ při ”The Digital Transformations Platform”.

Účastníci konference

Zachariah Anderson

Zachariah Anderson je doktorandem v oboru Médií, kinematografie a digitálních studií na Wisconsinské univerzitě v Milwaukee. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří historiografie médií a zkoumání role obrazových médií jako historických důkazů a vztahu mezi archivními filmařskými postupy a psanou historiografií.

Jiří Anger

Jiří Anger je doktorandem filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho výzkumná činnost se zaměřuje především na figuraci a materialitu v archivních záběrech, experimentální kinematografii a videografickou filmovou kritiku. V současné době pracuje na disertační práci s názvem “Keep That Image Burning: Digital Kříženecký, Found Footage, and the Crack-Up of Archival Moving Image”.

Amrita Biswas

Amrita Biswas je doktorandkou ve výzkumném kolektivu ‘Configurations of Film’ na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu. Její výzkumné zájmy zahrnují zkoumání vyobrazení traumatu z rozdělení Indie ve filmech Ritwika Ghataka nebo mediálních infrastruktur v alternativní i populární bengálské kinematografii. Její publikované práce se věnují filmovému hnutí Super-8 a kultuře cinefilie v Kalkatě.

Donatella Della Ratta

Donatella Della Ratta je vědkyní, autorkou, performerkou a kurátorkou specializující se v oblasti digitálních médií a síťových technologií se zaměřením na arabský svět. Vyučuje mediální studia na Univerzitě Johna Cabota v Římě.

Tobias Ebbrecht-Hartmann

Tobias Ebbrecht-Hartmann je filmový historik a mediální vědec přednášející filmová studia a germanistiku na Katedře komunikace a žurnalistiky při Centru pro germanistiku DAAD na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (HUJI). Je autorem několika knih, mimo jiné studie o filmovém vyprávění holocaustu, koeditorem svazků zabývajících se evropským dokudramatem a vizuální pamětí NDR, a publikoval také na téma vizuální a digitální paměti holocaustu a apropriace historických filmových záběrů. Je členem výzkumného projektu “Visual History of the Holocaust: Rethinking Curation in the Digital Age” financovaného Evropskou unií v rámci programu pro výzkum a inovace Horizon 2000.

Tone Føreland

Tone Føreland je filmovou archivářkou v Národní knihovně Norska. V současné době pracuje na doktorském výzkumném projektu zabývajícím se norskými zemědělskými filmy na Norwegian University of Science and Technology financovaném Inland Norway University of Applied Sciences. Je držitelkou magisterského titulu (MA) v oboru filmových studií z Norwegian University of Science and Technology z roku 2005 a ve stejném roce se stala i absolventkou certifikovaného kurzu na L. Jefferey Selznick School of Film Preservation při Muzeu George Eastmana v USA.

Belinda Qian He

Belinda Qian He je postdoktorskou vědeckou pracovnicí v Centru pro čínská studia na UC Berkeley. Její výzkum je orientován na kinematografie východní Asie a oblasti umění, performance, historie médií, a globální vizuální kulturu v souvislosti s pojmy krutosti, násilí, traumatu a svědectví. Její činnost se nachází na rozmezí filmu/mediálních studií, historie umění a právního hlediska v humanitních vědách. Obecně se zajímá o roli, kterou sehrávají film, fotografie, video i muzejní praktiky při vykonávání dohledu, trestání a sociální kontroly. Její rozpracovaný knižní projekt nese název “Expose and Punish: Trial by Moving Images in China and Beyond”.

Lital Henig

Lital Henig je doktorandkou na Katedře komunikace Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Oblasti jejího zájmu zahrnují studium holocaustu, vizuální umění, kulturální studia, filmová studia, mediální studia a výzkum svědectví a výpovědí. Je členkou výzkumného projektu “Visual History of the Holocaust: Rethinking Curation in the Digital Age” financovaného Evropskou unií v rámci programu pro výzkum a inovace Horizon 2000.

Karol Jóźwiak

Karol Jóźwiak je badatelem na Katedře kulturálních studií na Lodžské univerzitě. V hlavních oblastech svého výzkumu se zabývá rozličnými problémy evropského transnacionálního fungování umění a kinematografie ve vztahu k otázkám paměti, psaní historie, identit a politiky ve dvacátém století. Nadto pracuje jako kritik umění a kurátor a spolupracuje s různými polskými a evropskými institucemi na výstavách umění 20. století. V současné době vede výzkumný projekt s názvem “Sovietophilia in Post-Fascist Italian Film Culture” (financovaný Polským národním centrem pro výzkum).

Alice Lovejoy

Alice Lovejoy je docentkou a vedoucí postgraduálních studií na Katedře kulturálních studií a literární komparatistiky a v oboru filmových studií na Minnesotské univerzitě a bývalou editorkou magazínu Film Comment. Je autorkou knihy Army Film and the Avant Garde: Cinema and Experiment in the Czechoslovak Military (Indiana, 2015; Czech translation, NFA, forthcoming) a spolu s filmovou vědkyní Mari Pajala je také spolueditorkou publikace Remapping Cold War Media: Institutions, Infrastructures, Translations (Indiana, čeká na vydání). V současné době pracuje na knize nazvané “Tales of Militant Chemistry: Film and its Raw Materials”.

Luis Olano

Luis Olano je filmař a doktorand oboru Lidská práva v současných společnostech v Centru sociálních studií na portugalské Univerzitě v Coimbře. Je autorem filmu Sender Barayón. Viaje hacia la luz (A trip into the light) (2019, 87′, Spain) a v současné době pracuje na projektu zabývajícím se výpověďmi pachatelů rozsáhlých porušení lidských práv a zločinů proti lidskosti v období španělské diktatury v letech 1939–1975.

Vladimir Rosas-Salazar

Vladimir Rosas-Salazar je čilský novinář a badatel. Obdržel magisterský titul (MA) v oboru filmových studií na Goldsmiths (Londýnská univerzita), a v současné době je doktorandem filmových a televizních studií na Univerzitě ve Warwicku. Mezi jeho výzkumné zájmy patří amatérská kinematografie a estetika videa.

Fabian Schmidt

Fabian Schmidt je doktorandem na Filmové univerzitě v Babelsbergu. Je sociologem (Dipl) a držitelem magisterského titulu (MA) v oblasti filmového kulturního dědictví. V současné době pracuje jako odborný asistent na projektu “Visual History of the Holocaust: Rethinking Curation in the Digital Age” financovaném Evropskou unií v rámci programu pro výzkum a inovace Horizon 2000 a jeho disertační práce nese název “The Westerbok film in the context of Holocaust remembrances”.

Paolo Simoni

Paolo Simoni je spoluzakladatelem Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia v Boloni, který od roku 2002 řídí a pro který navrhl, produkoval a kurátoroval řadu projektů, jako například festival Archivio Aperto nebo digitální platformu Memoryscapes. Publikoval mnoho esejí na téma forem, praktik a příběhů amatérské/experimentální kinematografie a její současné recyklace. Je autorem knihy „Lost Landscapes. Il cinema amatoriale e la città” (Kaplan, Torino 2018).

Noga Stiassny

Noga Stiassny je postdoktorskou vědeckou pracovnicí v Centru pro germanistiku DAAD na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a členkou výzkumného projektu “Visual History of the Holocaust: Rethinking Curation in the Digital Age” financovaného Evropskou unií v rámci programu pro výzkum a inovace Horizon 2000. Mezi její akademické zájmy patří historie umění, vizuální historie, výzkum dědictví, paměti a židovské kultury se zvláštním zaměřením na krajinu – na tato témata publikovala několik článků v předních odborných časopisech.

John Wyver

John Wyver je autor a producent působící v nezávislé mediální produkční společnosti Illuminations, kterou roku 1982 spoluzaložil. Jeho filmy a televizní přenosy byly oceněny cenami BAFTA Award, International Emmy a Peabody. Je profesorem oboru Arts on Screen na Westminsterské univerzitě a režisérem přenosů pro Královskou shakespearovskou společnost. Výčet jeho publikací zahrnuje “Vision On: Film, Television and the Arts in Britain” (2007) a “Screening the Royal Shakespeare Company: A Critical History” (2019).

Účastníci kulatého stolu

Anna Baumgart

Anna Baumgart je multimediální umělkyní, nejznámější pro své velkoformátové instalace a filmy. Do své práce často zapojuje feministické přístupy a zkoumá témata a problémy polské moderní historie, jmenovitě holocaust. Její umělecká díla byla mezinárodně vystavována a jsou součástí několika uměleckých sbírek prestižních polských institucí (například Národní galerie umění Zachęta ve Varšavě).

Rinella Cere

Rinella Cere je badatelkou a přednášející na Hallamské univerzitě v Scheffieldu. Specializuje se na témata postkoloniální teorie a médií a zabývá se výzkumem mezinárodních muzeí filmu. Nedávno publikovala knihu “An International Study of Films Museums” (Routledge 2020), ve které předkládá analýzu pěti různých filmových muzeí v Evropě a Spojených státech.

Kamil Lipiński

Kamil Lipiński je docentem na Bělostocké univerzitě a zajímá se o vztah filmu a filozofie. Je editorem tematického čísla odborného časopisu Sensus Historiae s titulem “French Cultural Theory: Contexts and Applications”. Dále publikoval na téma filozofie kultury, vizuálního umění a médií nebo o francouzské teorii v mnoha odborných časopisech, například Journal of Aesthetics & Culture nebo Alphaville. Je jedním z předsedů filmově-filozofické výzkumné skupiny NECS (Evropská síť pro filmová a mediální studia).

Stefanie Plappert

Stefanie Plappert je kurátorkou krátkodobých výstav i stálých expozic v Německém filmovém institutu a filmovém muzeu (DDF). Často se veřejně vyjadřuje a publikuje o tématu filmové prezentace v muzeích.

Alina Popescu

Alina Popescu je postdoktorskou vědeckou pracovnicí ve Výzkumném institutu na Bukurešťské univerzitě (ICUB) na pracovišti sociálních věd. Je zapojena do kurátorského filmového projektu Sahia Vintage (sahiavintage.ro). Ve své výzkumné práci se zajímá o politickou a kulturní historii sovětské minulosti Rumunska v kontextu středoevropské a východoevropské dějinné trajektorie.

Registrace

Panelové příspěvky

Všechny panelové příspěvky jsou dostupné ve formátu předtočených videí v sekci videonahrávek na této webové stránce.

Od publika se očekává zhlédnutí všech prezentací předem.

Panelové diskuse

Všechny panelové diskuse budou pro registrované publikum pořádány na platformě Zoom a budou začínat úvodním slovem respondenta.

Prosíme, registrujte se zde.

Hlavní přednášky a kulatý stůl

Hlavní přednášky a kulatý stůl budou živě přenášeny na facebookovém účtu VictorE.HERA a YT Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

Dotazy pište do komentářů na Facebooku, Youtube nebo zašlete na e-mailovou adresu victore.prague@gmail.com.

Videonahrávky

Všechny události budou nahrávány a posléze publikovány v sekci videonahrávek na internetových stránkách konference.

Partneři

Hlavní partneři

Partneři

Sponzoři